اطلاعيه

 

نظر باينكه شركت كيش راه آبي جهت رفاه حال پرسنل دريايي و خانواده محترمشان  اقدام به مذاكره با شركتهاي بيمه جهت بيمه تكميلي درمان و بيمه عمر و حوادث نموده است لذا از پرسنل محترم شركت درخواست مي نمايد در صورت تمايل سريعاَ اين شركت اعلام نظر نمايند كه اقدامات بعدي با شركت بيمه انجام گيرد.

 

حق بیمه تکمیلی هر نفر                           56150 ریال

حق بیمه عمر و حوادث فرد شاغل                3375 ریال